Privacy

(kinder)diëtiste Jelle Liekens vindt het zeer belangrijk om uw privacy gegarandeerd wordt. Met deze privacyverklaring wil ik u een helder en transparant overzicht geven van welke gegevens verzameld worden en hoe ik hiermee omga. Om uw privacy te kunnen waarborgen, ga ik zorgvuldig om met persoonsgegevens.  

Verantwoordelijke van de gegevensverwerking:  Jelle Liekens 

Contactgegevens:
Rozestraat 7, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Telefoon: 0491283809
E-mail:  jelle@dietistejelle.be 

Ondernemingsnummer: BE 0772.535.021 

Toezichthoudende autoriteit: Rechtbank van eerst aanleg Antwerpen-afdeling Mechelen 

(kinder)diëtiste Jelle Liekens verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacy beleid, kunt u terecht bij Jelle Liekens op jelle@diëtistejelle.be . 

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen?

Als u gebruik maakt van de diensten van (kinder)diëtiste Jelle Liekens, dan heb ik gegevens nodig.  

Tijdens het maken van een afspraak via het contactformulier, via email, telefonisch of het online afsprakenplatform:  

Identificatiegegevens, persoonsgegevens,  

Er wordt een e-mail verzonden en via deze weg zal er terug contact worden opgenomen met u zijnde via mail of telefonisch. Deze gegevens worden bewaard voor verdere communicatie in de toekomst. U kan altijd vragen om uw e-mail en/of telefoonnummer te verwijderen. 

Tijdens de consultaties 

 • Identificatiegegevens 
 • Gegevens mutualiteit 
 • Bepaalde gezondheidsgegevens 
 • Antropometrische gegevens  
 • Bloedresultaten 
 • Medicatie (indien noodzakelijk) 
 • psychische gegevens 
 • Voedingsgewoonten 
 • consumptiegewoonten 
 • leefgewoonten 
 • samenstelling gezin 
 • vrijetijdsbesteding en interesses 
 • beroep en betrekking 
 • opleiding en vorming 

Als u telefonisch of via email of via de afsprakenkalender een consultatie aanvraagt, dan stem u in dat deze gegevens bewaard worden.  

Deze gegevens worden bewaard in het patiëntendossier.  

Waarom worden deze gegevens bewaard?

Als diëtiste heb ik deze persoonsgegevens nodig voor het verstrekken van gezondheidszorg. In sommige gevallen gaat het om ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze gegevens worden enkel gevraagd indien dit noodzakelijk is voor uw behandeling.  

Hoelang worden deze gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de wettelijk opgegeven termijn na het laatste gebruik. 

30 jaar (aangezien dit de gangbare bewaartermijn is voor medische dossiers.) en 7 jaar voor en boekhouding en facturatie (wettelijke termijn)  

Worden deze gegevens gedeeld?

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Contact met artsen/specialisten/andere gezondheidsmedewerkers gebeurt enkel via telefoon of briefwisseling (schriftelijk of via beveiligd platform), en met toestemming van u als patiënt. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger. 

Beveiliging van de gegevens?

Als diëtiste neem ik de bescherming van uw gegevens ernstig en neem ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen tegen onrechtmatige verwerking.  om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met mij kan opnemen. Verder heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij.  Ik zal u steeds vragen u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan deze verzoeken. 

Indien u, ondanks de genomen maatregelen, een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u rechtstreeks contact met mij opnemen via bovenstaande contactgegevens. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Jelle Liekens of rechthoudende derden. 

Bij betwistingen hiervan kan men hierboven de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit zal behandeld worden. 

Het gebruik van cookies

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. 

(kinder)diëtiste Jelle Liekens levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal diëtiste Jelle Liekens de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

(kinder)diëtiste Jelle Liekens kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. (kinder)diëtiste Jelle Liekens verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

Beperking van aansprakelijkheid

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. 

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de gebruikte cookies, verwijzen we naar ons Cookiebeleid (EU) .